Sanne van Deijl

Als multimedia-ontwerper ben ik gefascineerd 
door technologie, kunst en maatschappelijke betrokkenheid. Mijn portfolio omvat 
interactieve installaties en digitale media, 
met de overtuiging dat ontwerpen hun vorm 
vinden in het te vertellen verhaal en doel. 
Ik combineer vaardigheden zoals grafisch
en ruimtelijk ontwerp, interactiviteit en storytelling, strevend naar esthetiek en
diepere betekenis in mijn werk om sociale
impact te maken.


Contact
Sannevandeijl@gmail.com
LinkedIn
03 WINWIN

WINWIN
10/21

*Set design 
*Productie 


WINWIN is een productie van:
Studio wzzzt 
https://www.wzzzt.com/ WINWIN past bij de empathische aard van de mens en het harmoniserende potentieel van technologie. We streven ernaar om de online debatroutines van een democratische samenleving opnieuw vorm te krijgen.WINWIN is een performatieve ervaring voor een kleine groep mensen geleid door een algoritme: ze debatteren over een maatschappelijk vraagstuk,gekleed in speelse uitspraken, om gemeenschappelijke grond binnen de groep te ontdekken.

WIN WIN is een vroeg prototype van een discussie en participatieve performance, gebaseerd op consensus en tegelijkertijd geïnspireerd door digitale algoritmes als paxos, platte hiërarchische sociale organisatiestructuren zoals occupy, holacracy en sociocratie,anarchistische filosofie, de kraakbeweging en het Nederlandse poldermodel.De deelnemer wordt tijdelijk geïnstalleerd in een‘consensus-zone-datacenter’ waar ‘meeslepende’
mode en geluid ook de aandacht en anonimiteit van een persoonsknooppunt behouden. 

De voorstelling is ontworpen om een aangename sfeer voor anonimiteit te creëren en tegelijkertijd van de ‘person-node’een radicaal gelijkwaardige speler in een groep te maken.WINWIN is gebaseerd op algoritmische thema’s zoals:een persoonsknooppunt werkt altijd en kent de staat van het systeem zonder te weten hoeveel andere persoonsknooppunten
ook aan het systeem deelnemen.